Articles. Desembre 2009

Torno a les lletres

Dimecres, 30-12-2009

Reprenc, cinc mesos i un parell de dies més tard, aquesta cita conjuntural amb mi mateix respecte del municipi que sento meu. Han passat cinc mesos i, tret del pas del temps, gairebé no ha passat res sobre aquest territori. Bé, res vol dir molt poc de transcendent, cosa bastant òbvia en un municipi que sembla que hagi desaparegut del mapa. Cinc mesos és un llarg període de temps en el meu cas. Qué ha passat perque hagi deixat d’escriure?. Bàsicament que sentia que l’instrument que m’allotjava havia deixat d’interessar fins i tot els seus creadors i cada vegada era …